رنگ های ساختمانی

 

 

رنگ های آکریلیک ویژه
رنگ آکریلیک نیم براق ویژه
این محصول از بهترین رزین آکریلیک آب پایه تهیه شده است و با برخورداری از چسبندگی عالی، غیر قابل اشتعال، قدرت پوشش فوق العاده برای رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی و آجری ساختمان به کارمی رود.
 
رنگ آکریلیک مات ویژه
ایـن محصـول از بهترین رزین آکریلیک آب پایه تهیـه شده است و با بـرخورداری از چسبندگی عالی، غیر قابل اشتعال، قدرت پوشش فوق العاده برای رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی و آجری ساختمان به کارمی رود. از آکریلیک مات برای سطوح داخلی و خارجی استفاده می شود.
 
پوشرنگ آکریلیک نما
از بهترین رزین آکریلیک آب پایه تهیه شده است و با برخورداری از چسبندگی عالی، غیر قابل اشتعال، قدرت پوشش بالا برای رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی و آجری ساختمان به کارمی رود.
رنگ های آکریلیک
رنگ آکریلیک پایه آب نیمه براق برتر
با خاصیت چسبندگی و پوشش مناسب، خشک شدن سریع، بدون بو، با براقیت مناسب برای رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی وآجری داخل ساختمان بکار می رود. به عنوان آستری از رنگ آکریلیک مات 800 و برای رنگی کردن از خمیر های پلیتکس استفاده کنید. این رنگ بعد از یک هفته قابل شستشو است.
 
رنگ آکریلیک پایه آب نیمه براق
با خاصیت چسبندگی و پوشش مناسب، خشک شدن سریع، بدون بو، با براقیت مناسب برای رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی وآجری داخل ساختمان بکار می رود. به عنوان آستری از رنگ آکریلیک مات 800 و برای رنگی کردن از خمیر های پلیتکس استفاده کنید. این رنگ بعد از یک هفته قابل شستشو است.
 
رنگ آکریلیک پایه آب مات برتر
با خاصیت چسبندگی و پوشش عالی، خشک شدن سریع، بدون بو برای رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی و آجری داخل و خارج ساختمان بکار می رود. این رنگ بعد از یک هفته قابل شستشو است. از خمیر های آکریلیک پلیتکس برای رنگی کردن استفاده کنید.
 
رنگ آکریلیک مات
این محصول از بهترین رزین آکریلیک آب پایه تهیه شده است و با برخورداری از چسبندگی مناسب، غیر قابل اشتعال، قدرت پوشش خوب برای رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی و آجری ساختمان به کارمی رود.
 
 
رنگ آکریلیک مات
این محصول از بهترین رزین آکریلیک آب پایه تهیه شده است و با برخورداری از چسبندگی مناسب، غیر قابل اشتعال، قدرت پوشش خوب برای رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی و آجری ساختمان به کارمی رود.
 
رنگ آکریلیک مات
این محصول از بهترین رزین آکریلیک آب پایه تهیه شده است و با برخورداری از چسبندگی مناسب، غیر قابل اشتعال، قدرت پوشش خوب برای رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی و آجری ساختمان به کارمی رود.
رنگ های پلاستیک و نیم پلاستیک
پوشرنگ تمام پلاستیک کیمیا
با قابلیت پوشش و چسبندگی فوق العاده برای طراحی، خطاطی و رنگ آمیزی ساختمان بر روی سطوح گچی، آجری و سیمانی مناسب می باشد.
 
پوشرنگ تمام پلاستیک کیمیا مادر رنگ
با قابلیت پوشش و چسبندگی فوق العاده برای طراحی، خطاطی و رنگ آمیزی ساختمان بر روی سطوح گچی، آجری و سیمانی مناسب می باشد.
 
رنگ نیم پلاستیک ممتاز مات
از نوع رنگ های بر پایه رزین کوپلیمر P V A با پوشش عالی برای رنگ آمیزی داخل و به ویژه سقف ساختمان بکار می رود.
 
از نوع رنگ های بر پایه رزین کوپلیمر P V A با پوشش مناسب برای رنگ آمیزی داخل و به ویژه سقف ساختمان بکار می رود.
رنگ های سری Q - Lac
رنگ رویه Q- لاک
براق، نیم براق و مات نیپون با برخورداری از خواص ضد قارچ و ماندگاری بالا به راحتی اجرا می شود و لایه صاف و محکمی روی سطح تشکیل می دهد.
رنگ های روغنی سینتولوکس
رنگ روغـنی براق سینتولوکس
از نـوع رنگ های آلکیدی هوا خشک، با رنـگ بنـدی متـنوع، قابلیـت پوشـش و چسبندگی عالی ، مقـاوم در بـرابر سایـش و حـلا ل های هیدروکربنی، رطوبت و شرایـط مختـلف آب و هوایی می باشـد و بـرای حـفـاظت و رنـگ آمیـزی داخل و خارج ساختمان، سطوح چوبی و فلزی بکار می رود.
 
رنگ روغـنی مات سینتولوکس
از نـوع رنگ های آلکیدی هوا خشک، با رنـگ بنـدی متـنوع، قابلیـت پوشـش و چسبندگی عالی ، مقـاوم در بـرابر سایـش و حـلا ل های هیدروکربنی، رطوبت و شرایـط مختـلف آب و هوایی می باشـد و بـرای حـفـاظت و رنـگ آمیـزی داخل و خارج ساختمان، سطوح چوبی و فلزی بکار می رود.
 
رنگ روغـنی نیم براق سینتولوکس
از نـوع رنگ های آلکیدی هوا خشک، با رنـگ بنـدی متـنوع، قابلیـت پوشـش و چسبندگی عالی ، مقـاوم در بـرابر سایـش و حـلا ل های هیدروکربنی، رطوبت و شرایـط مختـلف آب و هوایی می باشـد و بـرای حـفـاظت و رنـگ آمیـزی داخل و خارج ساختمان، سطوح چوبی و فلزی بکار می رود.
رنگ های روغنی اوج
رنگ روغـنی مات اوج
از نـوع رنگ های آلکیدی هوا خشک، با رنـگ بنـدی متـنوع، قابلیـت پوشـش و چسبندگی عالی ، مقـاوم در بـرابر سایـش و حـلا ل های هیدروکربنی، رطوبت و شرایـط مختـلف آب و هوایی می باشـد و بـرای حـفـاظت و رنـگ آمیـزی داخل و خارج ساختمان، سطوح چوبی و فلزی بکار می رود.
 
رنگ روغـنی براق اوج
از نـوع رنگ های آلکیدی هوا خشک، با رنـگ بنـدی متـنوع، قابلیـت پوشـش و چسبندگی عالی ، مقـاوم در بـرابر سایـش و حـلا ل های هیدروکربنی، رطوبت و شرایـط مختـلف آب و هوایی می باشـد و بـرای حـفـاظت و رنـگ آمیـزی داخل و خارج ساختمان، سطوح چوبی و فلزی بکار می رود.
رنگ های روغنی سینتال و مینایی
رنگ روغنی براق سینتال
از نوع رنگ های آلکیدی هوا خشک، با قابلیت پوشش مناسب و چسبندگی خوب برای حفاظت و رنگ آمیزی داخل و خارج ساختمان ، سطوح چوبی و فلزی بکار می رود. همچنین برای تهیه بتونه روغنی می توان از آن استفاده کرد.
 
رنگ روغنی نیمه براق سینتال
از نوع رنگ های آلکیدی هوا خشک، با قابلیت پوشش مناسب و چسبندگی خوب برای حفاظت و رنگ آمیزی داخل و خارج ساختمان ، سطوح چوبی و فلزی بکار می رود. همچنین برای تهیه بتونه روغنی می توان از آن استفاده کرد.
 
رنگ روغنی مات سینتال
از نوع رنگ های آلکیدی هوا خشک، با قابلیت پوشش مناسب و چسبندگی خوب برای حفاظت و رنگ آمیزی داخل و خارج ساختمان ، سطوح چوبی و فلزی بکار می رود. همچنین برای تهیه بتونه روغنی می توان از آن استفاده کرد.
تهران، بزرگراه آیت ا.. سعیدی، بین پاسگاه نعمت آباد و بزرگراه آزادگان، پلاک 548
تلفن دفتر مرکزی: 02 01 82 55 (021)
فاکس: 12 02 82 55 (021)
کد پستی : 1375773611